1397/08/15 14:24
با حضور معاون اقتصادي استاندار مركزي صورت گرفت :
بررسي مشكلات تعدادي از واحدهاي توليدي شهرستان خمين
جلسه بررسي و رسيدگي به مشكلات تعدادي از واحدهاي توليدي شهرستان خمين با حضور سعيد فرخي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار مركزي،طهراني فرماندار شهرستان خمين ، مسئولين و مديران مربوطه برگزار شد.

جلسه بررسي و رسيدگي به مشكلات تعدادي از واحدهاي توليدي شهرستان خمين با حضور سعيد فرخي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار مركزي،طهراني فرماندار شهرستان خمين ، مسئولين و مديران مربوطه برگزار شد.

 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved